Novinky - výstavy

Pozvánka POTOČEK


Slovenská výtvarná únia
Spoločnosť voľných výtvarných umelcov

Vás pozývajú na reprezentačnú výstavu výberu z celoživotného maliarskeho diela

POCTA MAJSTROVI MALIAROVI PAVLOVI POTOČKOVI

Veľká sála Galérie Slovenskej výtvarnej únie
Dostojevského rad 2, Bratislava

30.4. - 12.5. 2013

Pavel Potoček


Dňa 29. novembra 2008 sme za veľkej finančnej a materiálnej podpory sponzorov zorganizovali
prvý ročník CHARITATÍVNEJ AUKCIE, ktorá bola spojená s výstavou umeleckých diel, ktoré na
spomínanú akciu venovali excelentní slovenskí výtvarníci s láskavým srdcom:

  • akad. mal. Milan Laluha
  • akad. mal. Tomáš Krčméry
  • majster Pavol Potoček

Pavel Potoček

Pavel Potoček

Pavel Potoček